Harga

Kos untuk menukar fail OST ke PST dalam talian seperti yang berikut:

$10 per GB (saiz fail OST asal)

< 1 GB

$10

> 1 GB

$10+ $10 / 1Gb lebih 1Gb