Prijs

De kosten van het online converteren van en OST- naar een PST-bestand zijn als volgt:

$ 10 per GB (grootte van het oorspronkelijke OST-bestand)

< 1 GB

$10

> 1 GB

$10+ $10 / 1Gb over- 1Gb