Pris

Kostnaden for online konvertering av en OST-fil til PST er som følger:

$10 per GB (størrelsen på den opprinnelige OST-filen)

< 1 GB

$10

> 1 GB

$10+ $10 / 1Gb over 1Gb