Konwerter Offline pliku OST to PST

Jak przekonwertować plik OST na PST

Offline converter OST to PST

Lokalna konwersja OST2PST na PC

POBIERZ KUP TERAZ

OST to PST file converter można zainstalować na komputerze z Windows z zainstalowanym Microsoft Outlook. Podłączenie do Internetu nie jest wymagane.

Narzędzie umożliwia konwersję baz danych Microsoft Exchange Server i Microsoft Outlook (plików *.OST) do Microsoft Outlook Personal Store Folders (plików *.PST) na komputerze osobistym lub serwerach z zainstalowanym Microsoft Outlook. Osttopst converter działa bez podłączenia do Internetu.

Zalety korzystania z Offline OST to PST Converter:

Nie musisz przesyłać plików na serwer sieciowy

Nie musisz podpisywać umowy poufności (NDA)

Brak ograniczeń co do rozmiaru pliku OST

Brak ograniczeń co do liczby plików OST

Możliwości funkcjonalne Offline OST to PST Converter

 • Nie wymagany dostęp do Internetu
 • Konwersja plików OST w formacie UNICODE (Outlook 2007 i wyżej)
 • Odczyt chronionych hasłem plików *.OST
 • Nie jest wymagane uwierzytelnienie Microsoft Exchange Server
 • Konwersja plików OST każdego rozmiaru
 • Możliwość podglądu zawartości pliku OST
 • Konwersja plików OST w formacie ANSI (Outlook 97...2003)
 • Konwersja uszkodzonych plików OST
 • Odczyt i konwersja zaszyfrowanych plików OST
 • Nie jest wymagane uwierzytelnianie kontrolera domeny Windows
 • Selektywna konwersja danych: użytkownik może wybrać dane do przekonwertowania w pliku OST

Narzędzie konwersji ost pst umożliwia konwersję danych z plików *.OST do następujących formatów:

 • Pliki PST (Microsoft Outlook)
 • Pliki MSG (Microsoft Exchange Server, Microsoft Outlook oraz inne programy)
 • Pliki EML (Microsoft Outlook Express, Live Mail oraz inne programy mailowe)
 • Pliki VCF (RFS822, vCard, Business Card Format, format przechowywania kontaktów stosowany w większości programów do zarządzania informacjami osobistymi (PIM))
 • Pliki TXT (pliki tekstowe otwierane w Notatniku)

Narzędzie konwersji ost pst pozwala:

 • Konwertować uszkodzone pliki OST
 • Konwertować pliki OST po nieudanej probie ich przywrócenia za pomocą programu ScanOST.exe
 • Konwertować pliki OST przy brakującym, uszkodzonym lub zastąpionym Profilu poczty

Uwagi:

 • Aby konwertować pliki OST większe niż 4GB, musisz mieć 64-bitową wersję Microsoft Outlook na swoim komputerze z Microsoft Outlook OST PST Converter.
 • Do eksportu danych do PST na komputerze musi być zainstalowany Microsoft Outlook. Outlook w Office 365, Outlook na iOS i Outlook na MacOS nie pozwalają na eksport danych do pliku PST.
 • Nie można eksportować grup kontaktów z plików OST do PST.

Jak skonwertować plik OST na PST lokalnie na komputere

Opis krok po kroku konwersji online plików OST każdej wersji i rozmiaru na pliki Microsoft Outlook PST za pomocą komputera osobistego:

 1. Pobierz Offline OST to PST Converter tutaj https://www.osttopst.online/download/OfflineOSTtoPSTConverterInstall.exe
 2. Zainstaluj w Windows Offline OST to PST Converter
 3. Uruchom Offline OST to PST Converter
 4. Wybierz plik OST na pierwszej stronie programu
 5. Kliknij Dalej (“Next”)
 6. Wybierz tryb Tryb konwertera (“Converter mode”)
 7. Kliknij Dalej (“Next”)
 8. Obejrzyj zawartość pliku OST
 9. Kliknij Dalej (“Next”)
 10. Wybierz folder do zapisania skonwertowanych danych
 11. Kliknij Dalej (“Next”)
 12. Wybierz tryb Zapisz jako plik PST (“Save as PST file”)
 13. Wybierz Zapisz (“Save”).