Trình chuyển đổi ngoại tuyến tập tin OST sang PST

Cách thức chuyển đổi tập tin OST sang PST

Offline converter OST to PST

The conversion of OST2PST on PC locally

DOWNLOAD BUY NOW

Trình chuyển đổi tập tin OST sang PST có thể được cài đặt trên các máy tính chạy Windows và có cài đặt Microsoft Outlook. Bạn không cần phải kết nối đến Internet.

Công cụ này cho phép bạn chuyển đổi các cơ sở dữ liệu Microsoft Exchange Server và Microsoft Outlook (tập tin *.OST ) thành Thư mục Lưu trữ Cá nhân Microsoft Outlook (tập tin *.PST) trên các máy tính cá nhân hoặc máy chủ có cài đặt Microsoft Outlook. Trình chuyển đổi osttopst có thể hoạt động mà không cần kết nối Internet.

Cách chuyển đổi một tệp OST sang PST ở ngay trên máy tính của bạn

Miêu tả từng bước một cho việc chuyển đổi một tệp OST của bất kì phiên bản nào sang các tệp PST của Microsoft Outlook bằng cách dùng một máy tính cá nhân:

 1. TẢi xuống ở đây Offline OST to PST Converter https://www.osttopst.online/download/OfflineOSTtoPSTConverterInstall.exe
 2. Cài đặt Offline OST to PST Converter trong Windows
 3. Khởi động Offline OST to PST Converter başlatın
 4. Chọn một tệp OST trên trang đầu của chương trình
 5. Bấm Tiếp theo (“Next”)
 6. Chọn chế độ Chế độ của trình chuyển đổi (“Converter mode”)
 7. Bấm Tiếp theo (“Next”)
 8. Xem nội dung của tệp OST
 9. Bấm Tiếp theo (“Next”)
 10. Chọn một thư mục để lưu dữ liệu đã chuyển đổi
 11. Bấm Tiếp theo (“Next”)
 12. Chọn chế độ Lưu ở dạng tệp PST (“Save as PST file”)
 13. Bấm Lưu (“Save”)

Lợi ích của việc sử dụng Offline OST to PST Converter:

Bạn không cần tải tập tin lên một máy chủ web

Bạn không cần phải ký một thỏa thuận không tiết lộ (NDA)

Không có hạn chế nào về kích cỡ tập tin OST

Không có hạn chế nào về số tập tin OST

Chức năng và khả năng của Offline OST to PST Converter

 • Không yêu cầu truy cập Internet
 • Chuyển đổi các tập tin OST trong định dạng UNICODE (Outlook 2007 hoặc cao hơn)
 • Đọc các tập tin *.OST có mật khẩu bảo vệ
 • Không yêu cầu xác thực bởi một Microsoft Exchange Server
 • Chuyển đổi các tập tin OST thuộc mọi kích cỡ
 • Khả năng xem trước nội dung của một tập tin OST
 • Chuyển đổi các tập tin OST trong định dạng ANSI (Outlook 97...2003)
 • Chuyển đổi các tập tin OST bị hư hại
 • Đọc và chuyển đổi các tập tin OST được mã hóa
 • Không yêu cầu xác thực bởi Windows Domain Controller
 • Chuyển đổi chọn lọc dữ liệu: người dùng có thể chọn dữ liệu được chuyển đổi thành một tập tin OST

Công cụ chuyển đổi ost pst cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu từ các tập tin *.OST thành các định dạng sau:

 • Các tập tin PST dosyaları (Microsoft Outlook)
 • Các tập tin MSG (Microsoft Exchange Server, Microsoft Outlook, và các chương trình khác)
 • Các tập tin EML (Microsoft Outlook Express, Live Mail, và các chương trình email khác)
 • Các tập tin VCF (RFS822, vCard, Định dạng Danh thiếp BCF, định dạng lưu trữ liên hệ được sử dụng bởi hầu hết các trình quản lý thông tin cá nhân (PIM))
 • Các tập tin TXT (tập tin văn bản có thể được mở với Notes)

Công cụ chuyển đổi ost pst cho phép bạn:

 • Chuyển đổi các tập tin OST bị hư hại
 • Chuyển đổi các tập tin OST sau một nỗ lực không thành công trong việc khôi phục chúng sử dụng chương trình ScanOST.exe
 • Chuyển đổi các tập tin OST khi Hồ sơ Thư bị mất, hư hại hoặc đã bị thay thế

Ghi chú:

 • Để chuyển đổi các tập tin OST lớn hơn 4GB, bạn phải cài đặt phiên bản 64 bit của Microsoft Outlook trên máy tính của mình với Trình chuyển đổi Microsoft Outlook OST PST.
 • Bạn phải cài Microsoft Outlook trên máy tính của mình để có thể xuất dữ liệu ra một tập tin PST. Outlook trong Office 365, Outlook cho iOS, và Outlook cho MacOS không cho phép bạn xuất dữ liệu ra một tập tin PST.
 • Bạn không thể xuất các nhóm liên hệ từ tập tin OST ra PST.